Privacy en Cookie Beleid voor websitebezoekers

KAS Lab (onderdeel van KAS BANK N.V.) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy Statement. Dit Privacy Statement beschrijft onder meer de verwerkingsdoeleinden, het gebruik van cookies en de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wij wijzigen dit Privacy Statement als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Wij adviseren u daarom om bij elk bezoek aan onze website dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

KAS Lab verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de wet. Wij verwerken persoonsgegevens die wij in kader van de websitebezoekers ontvangen. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor vooraf vastgestelde doeleinden ten behoeve van de door u gevraagde of met u overeengekomen diensten en/of dienstverlening.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee KAS Lab u als persoon kan identificeren. Zoals uw naam en adres maar ook het IP-adres van uw computer.

Op welke website is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle sites binnen de domeinen www.kaslab.nl. Deze website wordt beheerd door KAS Lab. Wanneer in dit Privacy Statement gesproken wordt over de website wordt hiermee gedoeld op alle sites binnen het bovengenoemde domein.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de website van KAS Lab en niet op websites van derden die via de website van KAS Lab kunnen worden bezocht.

Beveiliging
KAS Lab neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens verkregen via de website tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kaslab.nl.

Welke gegevens verwerkt KAS Lab bij bezoek aan haar websites?
Ter verbetering van de functionaliteiten van de websites van KAS Lab, gebruikt KAS Lab een aantal technische gegevens, zoals het type browser, de browsertaal en het IP-adres van de door u gebruikte computer. KAS Lab gebruikt hiervoor cookies. Voor meer informatie over cookies, zie de alinea ‘Gebruik van cookies’. Met behulp van deze gegevens verbetert KAS Lab onder andere het gebruiksgemak.

Als u als bezoeker op de websites van KAS Lab uw gegevens invult, dan verzamelt KAS Lab deze informatie zodat wij u kunnen identificeren en in sommige gevallen contact met u kunnen opnemen.

Waarvoor gebruikt KAS Lab de gegevens?
KAS Lab verzamelt informatie van bezoekers van de websites van KAS Lab onder andere voor:

  • het kunnen verbeteren van haar dienstverlening en bedrijfsvoering
  • het kunnen aanbieden van informatie over (nieuwe) producten, diensten en informatie over onze onderneming
  • het kunnen optimaliseren van het functioneren van de websites
  • het kunnen treffen van maatregelen voor de beveiliging van de websites
  • het verzenden van onze nieuwsbrief
  • contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Indien u persoonsgegevens van een ander dan uzelf met ons deelt, dan bent u ervoor verantwoordelijk om de betrokkene(n) daarover te informeren en indien nodig de benodigde toestemming daarvoor te verkrijgen voordat u deze persoonsgegevens met ons deelt.

KAS Lab bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens van bezoekers aan de website worden na 4 weken uit onze systemen verwijderd.

Gebruik van cookies
De websites van KAS Lab maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u een van onze websites bezoekt. Een cookie slaat informatie op over uw website bezoek, zoals welke pagina’s zijn bezocht en de gemiddelde tijd van het bezoek aan de websites. Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. U kunt dan mogelijk niet optimaal gebruik maken van onze websites.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om de dienstverlening via de websites gebruiksvriendelijker en persoonlijker te maken. Cookies slaan bepaalde gebruikersvoorkeuren op. Dit maakt het mogelijk voor KAS Lab gedragspatronen van bezoekers te verzamelen. Dit met als doel onze websites te verbeteren, correct te laten werken en om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de websites.

U heeft onder andere het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de KAS Lab verwerkt, kunt u contact opnemen en een inzageverzoek doen. Binnen een maand na ontvangst van een verzoek informeert KAS Lab de betrokkene over de uitvoering van het verzoek.

Indien u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunt een schriftelijk verzoek tot inzage sturen aan:

KAS Lab
Postbus 24001
1000 DB Amsterdam

 

Om u te kunnen identificeren vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Waarbij u uw BSN afgeschermd moet houden. Als uw gegevens niet kloppen kunt u ons vragen deze gegevens aan te passen.

Eventuele vragen over de inhoud van dit Privacy Statement kunt u per e-mail richten aan: info@kaslab.nl.